Termine

Nov
27
Mi
2024
SHG Treffen @ Kieler Fenster
Nov 27 um 19:00 – 22:00
Dez
11
Mi
2024
Treffen der Shg @ Kieler Fenster,
Dez 11 um 19:00 – 21:00
Dez
25
Mi
2024
SHG Treffen @ Kieler Fenster
Dez 25 um 19:00 – 22:00
Jan
8
Mi
2025
Treffen der Shg @ Kieler Fenster,
Jan 8 um 19:00 – 21:00
Jan
22
Mi
2025
SHG Treffen @ Kieler Fenster
Jan 22 um 19:00 – 22:00
Feb
12
Mi
2025
Treffen der Shg @ Kieler Fenster,
Feb 12 um 19:00 – 21:00
Feb
26
Mi
2025
SHG Treffen @ Kieler Fenster
Feb 26 um 19:00 – 22:00
Mrz
12
Mi
2025
Treffen der Shg @ Kieler Fenster,
Mrz 12 um 19:00 – 21:00
Mrz
26
Mi
2025
SHG Treffen @ Kieler Fenster
Mrz 26 um 19:00 – 22:00
Apr
9
Mi
2025
Treffen der Shg @ Kieler Fenster,
Apr 9 um 19:00 – 21:00